Vem är Elaine? – Treskablinoll

Alla barn har rätt till sin barndom. Tre barn i varje klass har inte fått den, och jag är en av dem. Det sägs att där barn är, där är pedofilerna. Därför är det min mission att göra varje plats där barn vistas säker. Tre ska bli noll.

Vem är Elaine?

Elaine Eksvärd är retoriker och grundare till Treskablinoll. Efter tio år som känd retoriker valde hon att berätta om de sexuella övergrepp hennes pappa utsatte henne för som barn.

I boken ”Medan han lever” berättar Elaine om övergreppen. Boken fick inte bara bli en tragisk historia, utan också en lärdom om hur vi kan upptäcka och skydda barn från sexuella övergrepp. Sedan dess har hon varit barnens röst. Efter den tystnad som anhöriga till hennes pappa utsatte henne för arbetar hon enligt filosofin ”Vi ska inte värna om vuxnas tår – vi ska värna om barnens säkerhet”. Tystnaden är pedofilens bästa vän. Nu bryter vi den tystnaden genom att prata om sexuella övergrepp och dessutom lära både barn och vuxna integritet.

Köp boken Medan han lever

Stöd oss

Varenda krona går till att motverka sexuellt utnyttjande av barn och till att säkerställa en trygg barndom.

Swish 1234947982

Bankgiro 379-6620

Jag är intresserad av nyhetsbrev från Treskablinoll