Mer kunskap

FN:s Barnrättskommitté utgår från det grundläggande antagandet – "Inget våld mot barn är motiverat och allt våld mot barn kan förebyggas."

LITEN OCH TRYGG

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning för förskolepersonal om brott mot barn och förskolans ansvar. På handledningens webbplats finns kunskapsfilmer och övningar som ger personalen möjlighet att diskutera barns utsatthet och det ansvar som förskolan har. Förskolepersonalen får bland annat lära sig mer om olika brott som kan drabba små barn, till exempel misshandel och sexuella övergrepp. Handledningen består också av pedagogiska övningar om känslor, kroppsgränser och rättigheter som man kan göra tillsammans med barnen. Övningarna utgår från förskolans läroplan och barnkonventionen.

Besök Liten och tryggs webbplats

Läs mer om sexuella övergrepp

 

JAG VILL VETA

Brottsoffermyndigheten har tagit fram barnanpassad information om brott, rättigheter, stöd och skydd. Materialet finns samlat på webbplatsen Jag vill veta och tanken är att barn själva ska kunna gå in och söka information om sin situation. Materialet är målgruppsanpassat för barn under 8 år, 8-13 år och 14-17 år. På webbplatsen finns text, illustrationer, filmer, uppläsningsfunktioner och spel. För de allra minsta barnen finns en barnbok som heter Liten som Brottsoffermyndigheten tagit fram tillsammans med Stina Wirsén.

Jag vill veta

Misstanke och anmälan

 

SÄKRA VARJE UNGE

FTS – Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn – förser via Säkra Varje Unge skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Insatserna syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn och självklart för de barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utnyttjade, eller känner sig kränkta på något vis.

Säkra varje unge

 

RÄDDA BARNEN

Det finns ämnen många av oss vuxna tycker är svåra att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar. För att underlätta för föräldrar och andra vuxna har Rädda Barnen tagit fram handboken Stopp! Min kropp! med tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om detta.

Läs mer om Stopp! Min kropp!

Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. Där barn håller till rör sig också människor som söker kontakt i sexuellt syfte, människor som kränker och begår allvarliga övergrepp. Brotten blir allt vanligare. Och allt grövre.

Här kan du ladda ner hela handboken #nätsmart direkt

 

DAGS ATT PRATA OM

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i arbetet med utsatta barn. Stiftelsen vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Det är alldeles för många barn och unga i Sverige som är med om övergrepp.

Läs mer på dagsattprataom.se

 

VÅGA SE, VÅGA AGERA

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har också i samarbete med överläkare Steven Lucas och Gabriel Otterman, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala, tagit fram en folder om tidiga tecken på att barn och ungdomar far illa.

Läs mer och beställ foldern på tidigatecken.nu

Stöd oss

Varenda krona går till att motverka sexuellt utnyttjande av barn och till att säkerställa en trygg barndom.

Swish 1234947982

Bankgiro 379-6620

Jag är intresserad av nyhetsbrev från Treskablinoll