NI SOM FÖRENING

För att bli en del av Idrottsbrevet så behöver ordförande/sportchef fatta ett styrelsebeslut som grundar arbetet kring Idrottsbrevet och att samtliga tränare respekterar och följer integritetspolicyn & riktlinjerna. Därefter informera samtliga medlemmar om det arbete som tar vid för att förebygga miljön kring våra barn och ungdomar. Information om sexuella övergrepp samt barns rätt till integritet ska finnas väl synligt för barn, vuxna och tränare på idrottsföreningen. Här kan ni skriva ut information att sätta upp.

Ni skapar en ny framtid för barnen där den låga tröskeln för sexuella övergrepp blir en högre mur och svårare för förövare att ta sig förbi. Tröskeln in till idrotten är tyvärr orimligt låg, men följer ni dessa kostnadsfria riktlinjer så har ni höjt tröskeln. Ni garanterar såklart inte att barnen är trygga i alla lägen, men ni eftersträvar det med tydliga regler för barn och vuxna. Och dessutom hjälper ni till att tillsammans med andra instanser, som förskolor och skolor, att skapa en kultur där sexuella kränkningar motarbetas och där nolltolerans råder. Dessa är riktlinjerna ni ska följa och integritetspolicyn för tränarna att följa.

Ta första kontakten

Fyll er information i kontaktformuläret för att ta första steget mot att skapa en ny och trygg framtid för barnen i din idrottsförening med nolltolerans.

14 + 8 =