Från:

Till:

Ämne: Idrottsbrevet

Hej,

Jag är vårdnadshavare till

Ett av fem barn i Sverige blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av någon kring barnet och det förekommer även inom idrotten. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om kroppslig integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de är utsatta, oavsett om det är på träningen eller i hemmet.

Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Idrottsbrevet? Idrottsföreningen ska ha en trygghetsplan, men med den höga statistiken sexualbrott mot barn behöver planen för att trygga barns integritet vara skarp och tydlig. Idrottsbrevet har tagits fram av kriminolog Nina Rung i samverkan med jurist i barnrättsfrågor Lars Arrhenius.

Min förhoppning är att inom kort se att vår idrottsförening följer Idrottsbrevet och att vi tillsammans gör skillnad för vart femte barn som inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

Med hopp om att ni tar ställning och agerar.

Med vänliga hälsningar

Från:

Till:

Ämne: Idrottsbrevet

Hej,

Jag är vårdnadshavare till

Ett av fem barn i Sverige blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. En stor del av dessa övergrepp sker av någon kring barnet och det förekommer även inom idrotten. Jag vill försäkra mig om att ni pratar med både personal och barn om kroppslig integritet. Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de är utsatta, oavsett om det är på träningen eller i hemmet.

Ni är en stor och viktig del av barnens vardag och därför vänder jag mig till er. Kanske har du sett kampanjen Idrottsbrevet? Idrottsföreningen ska ha en trygghetsplan, men med den höga statistiken sexualbrott mot barn behöver planen för att trygga barns integritet vara skarp och tydlig. Idrottsbrevet har tagits fram av kriminolog Nina Rung i samverkan med jurist i barnrättsfrågor Lars Arrhenius.

Min förhoppning är att inom kort se att vår idrottsförening följer Idrottsbrevet och att vi tillsammans gör skillnad för vart femte barn som inte får den barndom de har rätt till – den utan sexuella övergrepp. Jag ser fram emot att höra mer om hur ni arbetar med barns integritet.

Med hopp om att ni tar ställning och agerar.

Med vänliga hälsningar

NI SOM FÖRENING

För att bli en del av Idrottsbrevet så behöver ordförande/sportchef fatta ett styrelsebeslut som grundar arbetet kring Idrottsbrevet och att samtliga tränare respekterar och följer integritetspolicyn & riktlinjerna. Därefter informera samtliga medlemmar om det arbete som tar vid för att förebygga miljön kring våra barn och ungdomar. Information om sexuella övergrepp samt barns rätt till integritet ska finnas väl synligt för barn, vuxna och tränare på idrottsföreningen. Här kan ni skriva ut information att sätta upp.

Ni skapar en ny framtid för barnen där den låga tröskeln för sexuella övergrepp blir en högre mur och svårare för förövare att ta sig förbi. Tröskeln in till idrotten är tyvärr orimligt låg, men följer ni dessa kostnadsfria riktlinjer så har ni höjt tröskeln. Ni garanterar såklart inte att barnen är trygga i alla lägen, men ni eftersträvar det med tydliga regler för barn och vuxna. Och dessutom hjälper ni till att tillsammans med andra instanser, som förskolor och skolor, att skapa en kultur där sexuella kränkningar motarbetas och där nolltolerans råder. Dessa är riktlinjerna ni ska följa och integritetspolicyn för tränarna att följa.