NI SOM FÖRSKOLA

Förskolebrevet är en grund för hur förskolan kan arbeta med att förebygga övergrepp och integritetskränkningar. Oberoende av hur ni redan arbetar är målet att brevet ska ge varje förskola tydliga riktlinjer för hur man lär sig att skydda barns integritet.

Att arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt ställer stora krav på såväl rutiner, kommunikation samt tillgänglighet på bra arbetsmaterial. Många förskolor saknar stöd i detta arbete.

På Förskolebrevet ser ni länkar till varje punkt som kräver mer material, som till exempel fortbildning. Förskolor saknar ofta resurser för att gå kurser, men det finns redan färdigt material som ni kan beställa kostnadsfritt. Samtliga kan läsa, diskutera och sedan implementera materialet. En av våra uppgifter är att hjälpa er att enkelt hitta det material ni behöver. Gå in här för att få mer kunskap och material.

Vi har även en sluten grupp för förskolor som jobbar för att tre ska bli noll. Där kan ni dela pedagogiska övningar med varandra, diskutera hur ni pratar med barnen och få stöd och tips i hur ni agerar om ett barn misstänks vara utsatt. Du hittar gruppen här. Ni kan också anmäla er till vårt nyhetsbrev för att få ta del av den senaste forskningen, litteraturen och nyheterna kring integritet och arbetet mot sexbrott mot barn.

När föräldrar och förskola arbetar tillsammans och ökar sin kunskap om integritet och sexualbrott ökar chanserna att skapa en tryggare miljö för barnen – både på förskolan och i hemmet. När ni tillsammans vågar prata om detta stärks barnets integritet från alla håll. Ni blir också mer lyhörda kring barns signaler – ni vågar fråga och stå upp för deras rättigheter. Detta är Förskolebrevets syfte.

Kompetensutveckling

Handledning är ett sätt att höja personalgruppens kompetens och kunskapsnivå kring såväl integritetsfrämjande arbete i stort, som kring sexualbrottsfrågor.

Arbetar du inom kommunen söker du detta hos kommunens Elevhälsa. Om du arbetar för en fristående förskola finns det privata företag som erbjuder handledning. Förslag på företag som erbjuder handledning

Ta första kontakten

Fyll er information i kontaktformuläret för att ta första steget mot att skapa en ny och trygg framtid för barnen på er förskola.

15 + 4 =