Nina Rung - Treskablinoll

Nina Rung

Nina Rung är kriminolog och har specialiserat sig kring våld och sexualiserat våld mot barn och vuxna. Nina har mångårig erfarenhet av normarbete och prevention kopplat till dessa områden.  De senaste åren har hon utrett sexualbrott mot barn inom Stockholmspolisen men är nu tjänstledig för att endast arbeta förebyggande mot sexualbrott riktade mot barn och våld i nära relationer. Hon gör det genom att som uppläsare, debattör och föreläsare ge fördjupad kunskap om könsnormers påverkan på barn, våld, sexualiserat våld och prevention. Men också hur ett kompetent bemötande av barn gör stor skillnad för att både förebygga och förhindra fortsatta övergrepp.

Nina är utsedd till svensk expert inom EU-projektet Judex+, ett samarbete med fem andra EU-länder som syftar till att implementera ett barnvänligare rättssystem, t ex för barn utsatta för sexuella övergrepp.

Efter en föreläsning har deltagarna fått förståelse för rättsprocessen, lagstiftningen kring sexuella övergrepp och konkreta verktyg för att fortsätta arbetet med tre ska bli noll.

För mer information om olika föreläsningar: ninarung.se

”Nina var fantastisk, och hennes föreläsning var oerhört lärorik! Hon hade dessutom anpassat materialet väldigt bra efter oss studenter, i och med att vi var så spridda (allt från blivande förskolelärare upp till blivande gymnasielärare). Vi är oerhört nöjda! ”

Mognes Lindqvist-Ebadi, Lärarförbundet Student Stockholm

Har du frågor om någon av våra föreläsare?

Hör av dig till Gustav