Maria Treiberg - Treskablinoll

Maria Treiberg

Maria Treiberg är förskolechef och delägare på Önskeförskolan, Södermalm, Stockholm. Maria Treiberg har 20 års erfarenhet av att arbeta inom barnomsorgen. Hon blev utsedd till Årets Bamsepedagog 2015 för sitt arbete med Önskedagar – en unik metod för trygga och sedda barn. Maria har själv fått uppleva en otrygg barndom, med gränslösa vuxna på förskolan och med sexuella övergrepp inom familjen. Genom sina många år av erfarenhet ifrån förskolor, har hon fått erfara situationer där hon har fått göra ett flertal orosanmälningar.

Maria ger en personlig workshop som blandar fakta, egna upplevelser, föreläsning handlar om dilemmat kring sexuella övergrepp. Vi måste våga prata om det! Det handlar inte om att misstänka utan att vara uppmärksamma. Föreläsningen kan skräddarsys men passar bäst för ett APT där personalen får riktiga fall att fundera över och lösa tillsammans. Kvällen kan ges på den egna förskolan men det går även bra att komma till Önskeförskolan för en inspirationskväll med fokus på Våga se. Förskolan får med sig en integritetsplan och kroppsregler att applicera på den egna förskolan efter.

”Personlig och Inspirerande föreläsning med exempel ifrån verkligheten som får en att tänka till.”

Har du frågor om någon av våra föreläsare?

Hör av dig till Gustav