Maria Dufva - Treskablinoll

Maria Dufva

Kriminolog och författare till boken Mitt barn på nätet.

Sedan några år föreläser jag för barn i åk 3 upp till och med gymnasiet om deras liv på nätet, chattar, spel och sociala medier; hur livet där ska bli så härligt och roligt som det kan och ska vara. Fokus är på säkerhetstänk; hur de kan lära sig att undvika att helt i onödan bli brottsutsatta och undvika att begå brott. Det absolut viktigaste jag försöker få varje barn och ungdom att förstå är att det finns åtskilliga vuxna som både kan och vill hjälpa. I föreläsningarna pratar vi mycket om vilka dessa vuxna är och hur det är att bära omkring på tunga hemligheter; sina egna och andras.

Föreläsningarna till vuxna baseras på barns och ungas egna berättelser, på aktuella ärende, domar och samtida forskning. Fokus är att medvetandegöra vuxna på vad barn och unga gör på nätet och vad de möts av. Det är en rätt så skrämmande och hjärtskärande föreläsning, samtidigt som jag förmedlar att barn och unga vill ha med oss vuxna i hela deras liv. Även i deras liv på nätet och sociala medier!

Har du frågor om någon av våra föreläsare?

Hör av dig till Gustav